Skip to main content

Een dierbare verloren
door een ongeval?

Het overlijden van een dierbare heeft een grote impact op het leven van de nabestaanden. Niet alleen emotioneel, maar vaak ook financieel.
Eef Advocatuur letselschade overlijdensschade

Eef Advocatuur
bij overlijdensschade

Wanneer het overlijden het gevolg is van een ongeval dat door een ander is veroorzaakt, heb je als nabestaande recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld een overlijden van een partner, kind of ouder door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of misdrijf.

Je kunt aan de volgende schadeposten denken:

 • uitvaartkosten
 • gederfd levensonderhoud in geld, bijv. weggevallen inkomen 

 • gederfd levensonderhoud in natura, bijv: huishoudelijke hulp

Berekenen van overlijdensschade

Het berekenen van overlijdensschade is erg complex. Het uitgangspunt is dat de nabestaanden op het hetzelfde (financiële) niveau kunnen doorleven als voor het overlijden.Het is raadzaam om hulp in te schakelen van een gespecialiseerde letselschade advocaat. Wij zorgen ervoor dat jij de schadevergoeding krijg waar je recht op hebt.

Affectieschade

Per 1 januari 2019 hebben nabestaanden ook recht op een vergoeding voor het verdriet door het overlijden van hun familielid. Dit wordt affectieschade genoemd. Deze vergoeding kan gezien worden als smartengeld voor de nabestaanden van het slachtoffer.

Het letselschade traject: stap voor stap

Stap 1

Vrijblijvende kennismaking

We starten met een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis. Een letselschadezaak duurt vaak lang en kan emotioneel zijn. Daarom is het belangrijk dat jij een goed gevoel hebt bij ons kantoor. Tijdens de kennismaking bespreken wij wat er is gebeurd, welke schadeposten er zijn en wat wij voor jou kunnen betekenen. Voelt het goed? Dan nemen wij – na jouw akkoord – de zaak in behandeling

Stap 2

Aansprakelijkstelling en voorschot

Na het eerste gesprek stuurt Eef Advocatuur – namens jou – een aansprakelijkstelling naar de (verzekeraar van de) tegenpartij. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, vragen wij de aansprakelijke verzekeraar om jou een eerste voorschot te betalen.

Stap 3

Inventariseren schadeposten

De schade kan bestaan uit uiteenlopende posten. Het gaat erom dat jij wordt gecompenseerd voor elke euro die jij zonder het ongeval zou hebben bespaard en/of verdiend. Gedurende jouw zaak is het belangrijk om alle onkosten bij te houden, zodat de schade goed in kaart kan worden gebracht. Voorbeelden van schadeposten zijn: gemiste inkomsten (als werknemer of als zelfstandig ondernemer), reis- en parkeerkosten en smartengeld.

Stap 4

Van letsel naar herstel

Wij vragen de tegenpartij regelmatig om voorschotten te betalen. Zo heb jij geen financiële zorgen en kun jij je 100% richten op jouw herstel. Ondertussen bekijken we samen wat nodig is om je leven weer op de rit te krijgen. Denk aan hulp in het huishouden, een tuinman of hulp bij het uitoefenen van je werk. Ons netwerk aan professionals kan jou hierbij helpen.

Stap 5

Aanvragen medisch advies

Wij schakelen een medisch adviseur in voor medisch advies. Wij vragen – met jouw toestemming – de medische informatie ten gevolge van het ongeval op. Op basis daarvan vragen wij advies aan onze medisch adviseur. Zo krijgen wij een duidelijk beeld van het letsel dat door het ongeval is opgelopen. Na jouw akkoord, sturen wij het advies naar de aansprakelijke verzekeraar.

Stap 6

Medisch eindstadium

Bij volledig herstel of wanneer duidelijk is dat de klachten blijvend zullen zijn, is sprake van een medisch eindstadium. Jouw zaak kan worden afgerond. Een medische expertise kan daar onderdeel van zijn. Een onafhankelijk arts beoordeelt welke klachten en beperkingen door het ongeval zijn opgelopen en of er nog toekomstige risico’s zijn. Daar kan dan rekening mee worden gehouden bij de afronding van jouw zaak.

Stap 7

Schade inventariseren en afronden van de zaak

Uiteindelijk brengen wij de volledige schade in kaart, ook voor de toekomst. Hierna gaan wij in overleg met de verzekeraar. Wij willen voor jou het maximale resultaat behalen. Als overeenstemming is bereikt, dan wordt de zaak afgerond.

  Schadevergoeding na het overlijden van een dierbare?

  Een dierbare verloren door een ongeval? Neem vrijblijvend contact op met Eef Advocatuur en vertel ons jouw verhaal. 

  Vertel ons jouw verhaal

  Onjuiste invoer
  Onjuiste invoer
  Onjuiste invoer
  Onjuiste invoer

  Wij verwerken jouw gegevens conform het privacybeleid.